Algemeen

Algemene principes van tarificatie

Hoeveel een zaak zal kosten, is zeer moeilijk te bepalen in het begin van een procedure. Veel factoren, die niet altijd voorzienbaar zijn, bepalen mee of de zaak snel kan worden afgehandeld of niet.

Al naargelang van de aard van de zaak en uw wens kan er per uur of per prestatie worden gerekend. Daarnaast is ook de waarde van het geding bepalend voor de prijs.

Verder wordt er uiteraard ook rekening gehouden met uw persoonlijke situatie.

Conform de deontologische regels van de advocaten wordt vooraf een provisie op kosten en erelonen gevraagd. Deze dient eerst te worden betaald vooraleer er iets kan worden ondernomen.

Tarieven

Onze erelonen en kosten

Ereloon

Het uurtarief wordt overeengekomen bij de eerste bespreking en bepaald in functie van de moeilijkheidsgraad, het belang van de zaak of de hoogdringendheid van de prestaties.

Bij het opstarten van een dossier is er steeds een provisie verschuldigd, te bepalen in functie van de te leveren prestaties. Deze wordt in mindering gebracht op de eindafrekening bij beëindiging van het dossier.

In de loop van het dossier worden op regelmatige tijdstippen tussentijdse afrekeningen opgesteld. Op nauwgezette wijze wordt het tijdsgebruik bijgehouden voor alle prestaties die verricht worden.

Kosten

Naast de erelonen worden volgende kantoorkosten aangerekend:

 • opening dossier: €50,00
 • dactylografie: €12,00 / pagina
 • aangetekende zending: €8,50
 • kopie: €0,45 / kopie
 • verplaatsingskosten: €0,70 / km
 • Alle werkelijk voorgeschoten kosten zoals gerechtsdeurwaarder, rolrecht rechtbank, vertaling, opzoekingen bank, enz.

Incasso: minnelijke fase

Onze voorwaarden bij invorderingen

Tegenpartij is ondernemer (bestelbon)

 • administratiekost: €50,00
 • aanmaningsbrief
 • indien betaling: schadebeding + intresten
 • indien geen betaling komt er een gerechtelijke fase

Tegenpartij is een particulier (geen bestelbon)

 • administratiekost: €50,00
 • aanmaningsbrief
 • indien betaling: 10% geïnde bedrag A en R Advocaten / 90% factuurbedrag klant
 • indien geen betaling komt er een gerechtelijke fase

Incasso: gerechtelijke fase

Onze voorwaarden bij invorderingen

Tegenpartij is ondernemer (bestelbon)

 • dagvaarding: kosten worden rechtstreeks door de gerechtsdeurwaarder gefactureerd aan de klant (worden terugbetaald bij effectieve inning)
 • verstekvonnis of niet-betwist + effectieve inning: schadebeding + intresten + RPV, terugstorting kosten gerechtsdeurwaarder aan klant. 100% factuurbedrag voor de klant
 • indien niet-invorderbaar:  analyse solvabiliteit debiteur / vermijden nutteloze uitvoeringskosten

Tegenpartij is een particulier (geen bestelbon)

 • dagvaarding: kosten worden rechtstreeks door de gerechtsdeurwaarder gefactureerd aan de klant (worden terugbetaald bij effectieve inning)
 • verstekvonnis of niet-betwist + effectieve inning: 10% geïnde bedrag + RPV voor A en R Advocaten, terugstorting kosten gerechtsdeurwaarder aan klant en 90% factuurbedrag voor klant
 • indien niet-invorderbaar:  analyse solvabiliteit debiteur / vermijden nutteloze uitvoeringskosten

Advies nodig? Kom eens praten met ons.

Stuur ons een e-mail