Strafrecht

Strafrechtelijke procedures

A en R Advocaten advocaten neemt zowel de verdediging van het slachtoffer als van de dader op zich. Het kantoor behandelt alle soorten misdrijven. Onze advocaten volgen de zaken op, van bij het eerste verhoor tot de uiteindelijke strafuitvoering.

Als slachtoffer wordt u geholpen door klacht neer te leggen bij de politie of bij de Onderzoeksrechter tot uiteindelijk bij het proces zelf, waar men zich burgerlijke partij kan stellen.

Ook daders worden geholpen door een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van hoe de procedure zal verlopen, vanaf het moment dat u wordt aangehouden, over de uiteindelijke correctionele zitting tot eventueel de strafuitvoering.

Verkeersrecht

Verkeersrechtelijke procedures

Jarenlange ervaring en expertise maakt van A en R Advocaten advocaten een specialist op vlak van het behandelen van verkeersrecht. Voor alle inbreuken op de wegcode kunt u bij het kantoor terecht (te snel rijden, dronkenschap achter het stuur, vluchtmisdrijf…)

Uiteraard worden ook slachtoffers van verkeersongevallen bijgestaan.

U kan zich via het kantoor burgerlijke partij laten stellen om zo uw integrale schade terug te krijgen. Daarnaast wordt u ook geholpen voor de Politierechtbank in burgerlijke zaken.

Indien de tegenpartij bij een verkeersongeval niet over wil gaan tot betaling kan u beroep doen op A en R Advocaten advocaten. In eerste instantie wordt steeds nagegaan of u recht heeft op rechtsbijstand, waarna de te nemen stappen worden besproken.

Burgerlijk Recht

Burgerlijke procedures

Een groot gedeelte van de activiteiten van A en R Advocaten advocaten bestaat in behandeling van het burgerlijk recht.

Een greep uit de behandelde materies leert dat het burgerlijk recht een zeer omvangrijke materie omvat de volgende zaken.

 • Koop/verkoop: zowel van roerende als onroerende goederen
 • Huur-verhuur-pacht
 • Handelshuur
 • Aannemingsrecht - bouwgeschillen
 • Algemeen verbintenissenrecht

Familierecht

Personen- en familierecht

Concreet is het kantoor gespecialiseerd in:

 • Procedure van voorlopige maatregelen voor de familierechtbank
 • Echtelijke moeilijkheden
 • Ouderlijk gezag en verblijfsregeling minderjarige kinderen
 • Onderhoudsbijdragen kinderen
 • Opstellen van regelingsakte bij een echtscheiding met onderlinge toestemming
 • Vereffening en verdeling na echtscheiding
 • Aandelen en echtscheiding
 • Persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding
 • Vereffening en verdeling van nalatenschap
 • Verwerping nalatenschap
 • Afstamming
 • Recht op persoonlijk contact grootouders met kleinkinderen
 • Beëindiging feitelijke/wettelijke samenwoonst
 • Huwelijkscontracten
 • Opstellen samenlevingscontract
 • Uitonverdeeldheidtreding
 • Adoptie
 • Grensoverschrijdend familierecht

Handels- en ondernemingsrecht

Handels- en ondernemingsrecht

Deze rechtstak bevat een veelheid aan onderwerpen, gaande van incassorecht, franchising, leasing, factoring, en meer.

Zoals in de andere rechtstakken heeft A en R Advocaten advocaten in het handelsrecht in eerste plaats een adviesfunctie maar uiteraard ook de taak tot de verdediging van de belangen van de cliënten voor alle rechterlijke instanties.

Arbeidsrecht

Arbeidsrechtelijke procedures

Voor alle juridische vragen met betrekking tot uw arbeidscontract, de naleving van de arbeidsvoorwaarden, enz. kan u bij ons terecht. Enkele voorbeelden

 • Wenst u van job te veranderen, maar weet u niet hoe lang uw opzegperiode is?
 • U hebt een ontslag om dringende redenen gekregen, maar bent u niet akkoord met de zienswijze van de werkgever?
 • Heeft u een concurrentiebeding in uw arbeidsovereenkomst staan, maar u wil van werkgever veranderen?

Publiek recht

Publiek recht

Wordt u geconfronteerd met een verzoek tot onteigening vanwege de overheid? Worden uw bouwwerken stilgelegd door de overheid wegens een beweerde bouwinbreuk? Werd uw bouwvergunning geweigerd? Uw zoon of dochter is niet geslaagd op school, maar de klassenraad heeft haar negatieve beslissing niet gemotiveerd?

A en R Advocaten advocaten geeft u alle antwoorden op al uw juridische vragen met betrekking tot het publiek recht.

Advies nodig? Kom eens praten met ons.

Stuur ons een e-mail